s1

Տեսականի

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H

 

Բետոնի անտիֆրիզ

Բետոնի անտիֆրիզ - պատվերով

Հիմնական հատկանիշները

 

Փաթեթավորում

Օգտագործման քանակը կախված է արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանից և բետոնի տեսակից:

 

Ջերմաստիճանը oC Անհրաժեշտ օգտագործման չափաքանակը կախված է բետոնում օգտագործվող ցեմենտի քանակից
   Տեսակ 300  Տեսակ 350  Տեսակ 400
0 oC-ից մինչև -5 oC
-5 oC-ից մինչև -10 oC
-10 oC-ից մինչև -15 oC
 

2.5%
3%
5%

 

2%
2.5%
4%

 

1.5%
2%
3%

 

Պարկ-20կգ/ՊԷ տարա-20կգ